اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Pentadactyl

    (etalytcadatnep) پنج‌ انگشتي‌، داراي‌ پنج‌ پنجه‌، داراي‌ پنج‌ زائده‌ شبيه‌ پنجه‌.