اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Phosphatize

    تبديل‌ به‌ فسفات‌ كردن‌، با فسفات‌ يا اسيد فسفريك‌ تركيب‌ كردن‌.