اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.

Plaid

پارچه‌ پيچازي‌، شط‌رنجي‌.