اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Plat

    قط‌عه‌ زمين‌ كوچك‌، قط‌عه‌، نقشه‌، ط‌رح‌، نقشه‌ كشي‌، زمينه‌سازي‌، نقشه‌ كشيدن‌، بافتن‌ گيسو.