اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Pollex

    شست‌، انگشت‌ شست‌، (واحد اندازه‌) يك‌ اينچ‌.