اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Preemptor

    داراي‌ حق‌ شفعه‌، شريك‌ داراي‌ حق‌ تقدم‌ در خريد، پيشدستي‌ كننده‌.