اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Preserve

    قرق‌ شكارگاه‌، شكارگاه‌، مربا، كنسروميوه‌، نگاهداشتن‌، حفظ‌ كردن‌، باقي‌ نگهداشتن‌.

    پیوندها