اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.

Preventative

(evitneverp=) پيشگير، جلوگيري‌ كننده‌.