اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Pulsant

    (elitaslup) پرجهند، پر ضربان‌، ضرباني‌، داراي‌ تپش‌.

    پیوندها