اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Quincunx

    (گ‌.ش‌.) درخت‌ به‌، به‌، شكلي‌ داراي‌ پنج‌ واحد يا نفش‌ يكجور، ارايش‌ پنج‌ تايي‌ گل‌يا برگ‌ گياه‌.

    پیوندها