اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Quinquefoliolate

    داراي‌ پنج‌ برگچه‌، پنج‌ برگچه‌اي‌.

    پیوندها