اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Quote

    نقل‌ كردن‌، مظ‌نه‌ دادن‌، نشان‌ نقل‌ قول‌.