اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Repletion

    پري‌، پرسازي‌، انباشتگي‌، (ط‌ب‌) پر خون‌.

    پیوندها