اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Rimrock

    صخره‌ پيش‌ امده‌ فلات‌ بشكل‌ جبهه‌ عمودي‌، لبه‌ بر امده‌ صخره‌ مزبور.

    پیوندها