اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Schoolman

    (citsaloohcs=) پيرو روش‌ تحقيقي‌ قرون‌ وسط‌ي‌، مدرسه‌يي‌.