اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Sediment

    ته‌ نشين‌، ته‌ نشست‌، لاي‌، رسوب‌، درده‌، رسوب‌ كردن‌.