اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.

Seigneur

امير، شاهزاده‌، سنيور، فئودال‌، اقا.