اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Selfhumbling

    (noitailimuh fles) فروتني‌، خود شكني‌، تذليل‌ نفس‌، خوار شماري‌.