اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Shield

    سپر، پوشش‌، حامي‌، حفاظ‌، پوشش‌ محافظ‌، بوسيله‌ سپر حفظ‌ كردن‌، حفاظ‌ پيدا كردن‌.