اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Solute

    (م‌.م‌.) شل‌، صحافي‌ نشده‌، بهم‌ نپيوسته‌، جسم‌ حل‌ شده‌، موجود در محلول‌.