اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Some

    برخي‌، بعضي‌، بعض‌، ب رخي‌ از، اندكي‌، چندتا، قدري‌، كمي‌ از، تعدادي‌، غالبا، تقريبا، كم‌ وبيش‌، كسي‌، شخص‌ يا چيز معيني‌.