اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.

Sporogenic

(suonegorops) هاگ‌ اور، هاگ‌ زا.