اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Sprig

    شاخه‌ كوچك‌، تركه‌، بوته‌، ميخ‌ كوچك‌ بي‌ سر، نوباوه‌، جوانك‌، گلدوزي‌ كردن‌، بشكل‌شاخ‌وبرگ‌ در اوردن‌.