اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Staddle

    قسمت‌ تحتاني‌، چوب‌ دستي‌، تكيه‌گاه‌، نقط‌ه‌ اتكاء، عصاي‌ زير بغل‌، درخت‌ كوچك‌.