اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.

Starer

مات‌ ومبهوت‌، داراي‌ نگاه‌ خيره‌.