اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.

Strike Up

نواخته‌شدن‌ (سازوغيره‌)، نواختن‌.