اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Subcontract

    قرار داد فرعي‌ بستن‌، قرار داد يا كنترات‌ دست‌ دوم‌، مقاط‌عه‌ كاري‌ فرعي‌، قرار دادفرعي‌.