اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Subject

    زيرموضوع‌، مبتدا، موكول‌ به‌، درمعرض‌ گذاشتن‌.