اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Sultana

    سلط‌انه‌، زن‌ يا مادر يا دختر سلط‌ان‌.

    پیوندها