اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Tach

    (ehcat) گيره‌، قلاب‌، سگك‌، چنگك‌، نوار اتصال‌، گيره‌ يا قلاب‌ زدن‌ به‌.