اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Team

    گروه‌، گروهه‌، دسته‌، دست‌، جفت‌، يك‌ دستگاه‌، تيم‌، دسته‌ درست‌ كردن‌، بصورت‌ دسته‌ياتيم‌ درامدن‌.