اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Terpsichore

    رب‌ النوع‌ رقص‌ واوازهاي‌ دسته‌ جمعي‌، (مج.) رقاص‌، رقص‌.