اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Testimony

    گواهي‌، شهادت‌، تصديق‌، مدرك‌، دليل‌، اظ‌هار.