معنی Thermocouple

دیکشنری آنلاین


< Random Words >