اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Thesaurus

    گنجينه ،خزانه ،انبار،مخزن ،(مج ).فرهنگ جامع ،قاموس ،مجموعه اطلاعات کامپيوتر : فرهنگ جامع