اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Throve

    (زمان‌ ماضي‌ فعل‌ evirht)، موفق‌ شد، كامياب‌ شد.