اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Tong

    با انبر (چيزي‌ را) گرفتن‌، با انبر نگهداشتن‌، زنگ‌ را بصدا در اوردن‌، ط‌نين‌ اندازشدن‌، انبر قند گير، انبرك‌، انبر.