اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Trap

    زانويي‌ مستراح‌ وغيره‌ تله‌، دام‌، دريچ-ه‌، گير، محوط‌ه‌ كوچك‌، شكماف‌، نيرنگ‌، فريب‌دهان‌، بدام‌ انداختن‌، در تله‌ انداختن‌.

    پیوندها