اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Trigon

    مثلث‌ سه‌ گوش‌، گروه‌ سه‌ صورتي‌، (نج.) سه‌ حالتي‌، ستاره‌ سه‌ تايي‌، اجتماع‌ سه‌ستاره‌باهم‌.

    پیوندها