اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Twang

    صدايي‌ كه‌ هنگام‌ كشيدن‌ سيم‌ ساز از ان‌ شنيده‌ ميشود، صداي‌ زه‌، صداي‌ تودماغي‌، صداي‌دنگ‌ دنگ‌ ايجاد كردن‌.