اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Uncommitted

    ناوابسته‌، غير متعهد نشده‌، تعهد نشده‌، تقبل‌ نشده‌.