اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Underrate

    چيزي‌ را كمتر از قيمت‌ واقعي‌ نرخ‌ گذاشتن‌، ناچيز شمردن‌، دست‌ كم‌ گرفتن‌.