اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.

Unidimensional

يك‌ بعدي‌، تك‌ بعدي‌.