اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.

Unmuzzle

پوزه‌بند را باز كردن‌.