اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Unsaved

    پس‌ انداز نشده‌، محفوظ‌ نشده‌، نجات‌ نيافته‌.