اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Unsung

    خوانده‌ نشده‌، (بشكل‌ اواز)، ستايش‌ نشده‌، سروده‌ نشده‌.