اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Ventricular

    وابسته‌ به‌شكم‌، شكمچه‌اي‌، بط‌ني‌، شكم‌دار، باد كرده‌.