اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.

Vertigo

سرگيجه‌، دوران‌، دوار سر، چرخش‌ بدور.