اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Vitelline

    زرده‌ تخم‌ مرغ‌، مربوط‌ به‌ زرده‌ تخم‌ مرغ‌، زرده‌ تخم‌ مرغي‌