اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Volley

    شليك‌، تيرباران‌، شليك‌ بط‌ور دسته‌جمعي‌، شليك‌ كردن‌، بصورت‌ شليك‌ دركردن‌، رگبار.